City  Time

Date
 
   
     
Current City : Hathras (27.6,78.1)  
Current Time : Fri, Apr 10, 2020 11:35 AM    
Shaka : 1941(Vikāri)  
Samvat: 2076(Paridhāvi)  
Sunrise : 4/10/2020 5:57:53 AM  
Sunset : 4/10/2020 6:40:15 PM  
Dinman : 31 Ghati ,45 Pal, 53 Vipal  
Ratriman : 28 Ghati, 11 Pal, 23 Vipal  
Ishta Kaal : 14 Ghati, 3 Pal, 55 Vipal  
     
Vaara : Friday  
  Fri, Apr 10, 2020 5:57 AM - Sat, Apr 11, 2020 5:56 AM  
Nakshatra : Vishakha  
  Fri, Apr 10, 2020 12:09 AM - Fri, Apr 10, 2020 9:59 PM  
Yoga : Siddhi  
  Fri, Apr 10, 2020 5:56 AM - Sat, Apr 11, 2020 2:23 AM  
Karana : Vishti-Sa
  Fri, Apr 10, 2020 11:05 AM - Fri, Apr 10, 2020 9:37 PM  
Tithi : Krishna Tritiya 3    
  Fri, Apr 10, 2020 12:33 AM - Fri, Apr 10, 2020 9:37 PM  
Month : Vaishakh  
     
Ayanamsha : 24° 8' 9''  
Planetary Position :
 
     
Planet
Jup
Mars
Mer
Moon
Neptune
Pluto
Saturn
Sun
Uranus
Venus
Rahu.
Ketu.
Lagna
Sign| Deg| Min| Sec Bhav Rashi Nakshatra
9s 1° 18' 23''
9s 13° 6' 54''
11s 4° 22' 52''
6s 26° 59' 5''
10s 25° 27' 13''
9s 0° 47' 50''
9s 7° 3' 10''
11s 26° 41' 55''
0s 11° 32' 12''
1s 11° 31' 2''
(R) 2s 8° 47' 52''
(R) 8s 8° 47' 52''
2s 24° 50' 3''
8
8
10
5
9
8
8
10
11
12
1
7
1
Makara
Makara
Meena
Tula
Kumbha
Makara
Makara
Meena
Mesha
Vrishabha
Mithuna
Dhanura
Mithuna
Uttara Ashadha(II)
Shravan(I)
Uttara Bhadrapad(I)
Vishakha(III)
Purva Bhadrapad(II)
Uttara Ashadha(II)
Uttara Ashadha(IV)
Revati(IV)
Ashvini(IV)
Rohini(I)
Ardra(I)
Mula(III)
Punarvasu(II)
 
 


   Copyright © 2011 Pt. baijnath Sharma Prachya Vidya Shodh Sansthan
template downloaded form free website templates