City  Time

Date
 
   
     
Current City : Hathras (27.6,78.1)  
Current Time : Mon, Aug 26, 2019 2:05 AM    
Shaka : 1941(Vikāri)  
Samvat: 2076(Paridhāvi)  
Sunrise : 8/26/2019 5:52:57 AM  
Sunset : 8/26/2019 6:46:07 PM  
Dinman : 32 Ghati ,12 Pal, 56 Vipal  
Ratriman : 27 Ghati, 48 Pal, 14 Vipal  
Ishta Kaal : 50 Ghati, 31 Pal, 24 Vipal  
     
Vaara : Monday  
  Mon, Aug 26, 2019 5:52 AM - Tue, Aug 27, 2019 5:53 AM  
Nakshatra : Mrigashira  
  Sun, Aug 25, 2019 4:17 AM - Mon, Aug 26, 2019 3:57 AM  
Yoga : Vajra  
  Sun, Aug 25, 2019 2:12 PM - Mon, Aug 26, 2019 12:17 PM  
Karana : Vishti-Sa
  Sun, Aug 25, 2019 7:36 PM - Mon, Aug 26, 2019 7:04 AM  
Tithi : Krishna Dasami 10    
  Sun, Aug 25, 2019 8:08 AM - Mon, Aug 26, 2019 7:04 AM  
Month : Bhaadrapad  
     
Ayanamsha : 24° 7' 40''  
Planetary Position :
 
     
Planet
Jup
Mars
Mer
Moon
Neptune
Pluto
Saturn
Sun
Uranus
Venus
Rahu.
Ketu.
Lagna
Sign| Deg| Min| Sec Bhav Rashi Nakshatra
7s 20° 41' 23''
4s 10° 43' 36''
3s 29° 0' 48''
2s 5° 36' 49''
(R)10s 23° 36' 6''
(R)8s 26° 50' 47''
(R)8s 20° 13' 18''
4s 8° 13' 28''
(R)0s 12° 24' 36''
4s 11° 25' 3''
(R) 2s 20° 54' 1''
(R) 8s 20° 54' 1''
2s 18° 12' 20''
6
3
2
1
9
7
7
3
11
3
1
7
1
Vrishchika
Simha
Karka
Mithuna
Kumbha
Dhanura
Dhanura
Simha
Mesha
Simha
Mithuna
Dhanura
Mithuna
Jyeshtha(II)
Magha(IV)
Ashlesha(IV)
Mrigashira(IV)
Purva Bhadrapad(II)
Uttara Ashadha(I)
Purva Ashadha(III)
Magha(III)
Ashvini(IV)
Magha(IV)
Punarvasu(I)
Purva Ashadha(III)
Ardra(IV)
 
 


   Copyright © 2011 Pt. baijnath Sharma Prachya Vidya Shodh Sansthan
template downloaded form free website templates